Шпали та бруси відправляють споживачеві партіями. Партією вважається будь-яка кількість непросочених шпал одного типу, однієї або двох порід деревини (соснові і кедрові, ялинові і ялицеві, модринові, березові). Глибоконаколоті шпали збирають в окремі партії. Кількість шпал у партії визначають суцільним переліком.

Якість і розміри шпал і брусів перевіряють вибірковим контролем за ГОСТ 18321, відбираючи методом “наосліп” 5% продукції. Партію приймають, якщо у вибірці всі шпали або бруси задовольняють вимогам відповідного ГОСТу, в іншому випадку вся партія бракується.

Маркування шпал і брусів повинне бути чітким і наноситися на один з торців тавруванням або стійкою фарбою відповідно до прийнятих позначень обробки та типу продукції. Для шпал застосовується наступне маркування (див. таблицю).

Відповідно до ГОСТ 16369-88 розміри поперечного перерізу транспортних пакетів при перевезенні залізницею шпал і перевідних брусів складають по ширині і висоті відповідно: 1250 * 1200 мм і 2800 * 1600 мм. При транспортуванні на залізничних платформах допускається розмір пакета 1350 * 1200. Для формування “шапок” напіввагонів допускаються пакети трапециідальної форми з розмірами поперечного перерізу 2000/2700 * 1200 мм. Допускається мінусове відхилення розмірів перетину пакету на величину, що не перевищує розмір поперечного перерізу одиниці продукції. Довжина пакетів повинна бути від 1 до 6,5 м.